TIEDOTE: Turvallista asiointia Autokeskuksessa (Covid-19) Turvallista asiointia Autokeskuksessa Lue lisää

Kilpailusäännöt

Autokeskus Oy:n järjestämien Facebook-kilpailujen säännöt

Kilpailun järjestäjä

Autokeskus Oy
Y-tunnus 1093812-3
Osoite: Ristipellontie 5, 00390 HELSINKI

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi aina kyseisen kilpailun yhteydessä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, poislukien Autokeskuksen työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu.

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen rikkomisesta, on Autokeskuksella oikeus hylätä kilpailijan osallistuminen.

Voittajien valitseminen ja ajankohta

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistujien kesken, ellei toisin mainita. Arvonnan päivämäärä ilmoitetaan selkeästi kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta Facebookissa. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa ilmoituksesta, on Autokeskuksella oikeus valita tilalle toinen voittaja.

Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi.

Henkilötietojen käsittely

Autokeskus Oy käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Autokeskus ei luovuta osallistujien tietoja Autokeskuksen ulkopuolelle kolmansille tahoille.

Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailuun osallistuvat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Autokeskus Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta, ellei toisin määrätä. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Autokeskus Oy:n sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Autokeskus Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Oikeudet kilpailumateriaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia (tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien), kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Autokeskus Oy:lle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Autokeskus Oy:llä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

Muut ehdot ja säännöt

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Autokeskus Oy:n päätöksiä. Autokeskus Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Autokeskus Oy:stä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin käyttöehtoja. Mitkään Autokeskus Oy:n järjestämät kilpailut Facebookissa eivät ole Facebookin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia, eikä näin ollen ole vastuussa niistä miltään osalta.