Ympäristö

Ympäristö

Noudatamme Autokeskuksen kaikissa autotaloissa Autoalan Keskusliiton laatu- ja ympäristöohjelmaa.

Laatuohjelman avulla varmistamme palveluidemme laadun ja jatkuvan parantamisen. Laatukäsikirjaamme sisältyvät ympäristöohjeet ovat ISO-14001-standardin mukaiset. Autoalan Keskusliitto valvoo laatuohjelmaamme säännöllisillä auditoinneilla.

Seuraamme, arvioimme ja mittaamme jätteiden määriä ja hyötykäyttöastetta sekä energian ja vedenkulutusta. Ympäristömittarit kuuluvat olennaisena osana liiketoimintamme raportointijärjestelmiin

Toimintatapoihimme kuuluvat

  • Yksityiskohtainen jäte- ja kemikaalikartoitus, myös alihankkijoidemme osalta.
  • Jätehuoltosuunnitelma, jonka jatkuvana tavoitteena on kierrätyksen tehostaminen ja sekajätteen vähentäminen
  • Tarvittaessa uusien palveluiden kehittämisessä tai uusien tuotteiden käyttöönotossa arvioidaan ympäristövaikutukset. Jos arvion perusteena todetaan merkittäviä vaikutuksia, määritellään ympäristövaikutuksen synty ja seuraus, riskiluokka ja riskien hallintakeino.