Etämyynnin sopimusehdot

Noudatamme Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja. Huutokauppakohteissa AUNE ehdot eivät ole voimassa.

Maksuehdot

 • Ostaja maksaa kauppahinnan tilisiirrolla, rahoituksella tai käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei muuta sovita. Varaosa- ja huoltopalvelut voi maksaa käteisellä, maksukortilla tai Autokeskus ERÄ luotolla ja noutoautomaatissa ainoastaan maksukorteilla.
 • Otamme vastaan maksusuorituksena käteistä rahaa enintään 10.000 euroa ostotapahtumaa kohden.
 • Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteisellä maksettavaksi sovittu kauppahinta on maksettu.
 • Mikäli ajoneuvosta tai huolto- ja varaosapalveluista solmitaan osamaksukauppa, myyjä luovuttaa ajoneuvon tai tuotteen ostajalle, kun sovittu käsirahaosuus on maksettu myyjälle ja myyjä on saanut hyväksytyn rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöltä.

Ostajan palautusoikeus

 • Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on tutustunut ajoneuvoon tai tuotteeseen myyjäliikkeessä. Huutokauppa ei kuitenkaan ole etämyyntiä.
 • Asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa ajoneuvo tai tuote Autokeskus Oy:lle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon rekisteröinnistä seuraavien ehtojen mukaisesti:
 • Palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua, käteisellä tai osamaksulla ostettua ajoneuvoa tai tuotetta. Palautusoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua ajoneuvoa.
 • Ennen palautusta asiakkaan on oltava yhteydessä myyjäliikkeeseen palautuksen yksityiskohtien sopimiseksi.
 • Asiakas voi käyttää liitteenä olevaa AKL:n peruuttamislomaketta.
 • Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo tai tuote siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon tai tuotteen asiakkaalle luovuttanut.
 • Jos uusi ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.
 • Jos kyseessä on käytettynä myyty ajoneuvo, palautushetkellä asiakas on ajanut sillä enintään tuhat (1.000) kilometriä.
 • Autokeskus Oy palauttaa ajoneuvon kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli ajoneuvossa tai tuotteessa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).
 • Palautettavan ajoneuvon tai tuotteen tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa. Varaosatuotteessa pakkaus pitää olla myyntikuntoinen ja osaa ei ole asennettu tai käytetty.
  Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.
 • Ajoneuvon mukana tulee olla kaikki ajoneuvoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit.
 • Autokeskus tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että ajoneuvo tai tuote täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.
 • Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon palautuksesta.
 • Jos Autokeskus huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on Autokeskus Oy:lla oikeus hakea ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.

Tietoa riidanratkaisusta

Ensisijaisesti riita-asiat pyritään ratkaisemaan jälleenmyyjän ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Lisätietoa ja apua riita-asioiden käsittelyyn saat toimipisteiden autotalonjohtajilta. Yhteystiedot löytyvät yrityksen internetsivuilta www.autokeskus.fi

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Art. 14, EU asetus No 524/2013): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite: info@autokeskus.fi