Ohjeita vahingon sattuessa

Tärkeintä liikennevahingon sattuessa on aina ihmishenkien pelastaminen ja nopea avun saaminen vahinkopaikalle. Omaisuusvahinkojen käsittelyn voi hoitaa rauhassa paremmalla ajalla.

Toiminta liikennevahingon sattuessa

 • Pysy rauhallisena ja huolehdi myös omasta turvallisuudestasi
 • Selvitä, mitä on tapahtunut ja miten vakavasta onnettomuudesta kyse.
 • Pelasta hädässä ja hengenvaarassa olevat.
 • Estä lisäonnettomuudet. Muista viedä varoituskolmio tarpeeksi pitkälle vahinkopaikasta (ainakin 100 m päähän).
 • Tee hätäilmoitus numeroon 112
  • Kutsu poliisi paikalle aina, kun on sattunut hirvi-/peura-/suurpeto-/villisikavahinko, vakava henkilövahinko, syyllisyys on epäselvä tai on syytä epäillä alkoholin osuutta onnettomuuteen. Suurpeto-/villisikavahingon sattuessa älä nouse ulos autosta kolaripaikalla.
 • Anna tarvittaessa ensiapua kykyjesi mukaan: turvaa loukkaantuneiden hengitys ja verenkierto
 • Siirrä ajoneuvot syrjään tieltä ja tilaa tarvittaessa hinaus (Autokeskuksen 24 h hinauspäivystys: 0300 30 8166)
 • Odota avun saapumista ja anna tiedot pelastushenkilöstölle
 • Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle.

Syyllisyys vahinkotilanteessa

Vastapuolen ollessa syyllinen autosi vahinkoon, suoritetaan korvaus vastapuolen liikennevakuutuksesta. Mikäli tarvitset kyseisessä tapauksessa sijaisautoa ja ohjata siitä koituvia kustannuksia vastapuolen vakuutusyhtiölle, tulee sinun täyttää myös käyttötarveselvitys. Voimme toimittaa sen puolestasi vakuutusyhtiöön.

Aina ei voida olla täysin varmoja onnettomuuteen syyllistyneestä ajoneuvosta ja sen kuljettajasta.

Jos syyllisyys on epäselvä:

 • Kutsu poliisi paikalle soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.
 • Estä sivullisia sotkemasta onnettomuuden jälkiä.
 • Kirjoita muistiin vastapuolen ajoneuvon: rekisterinumero, omistaja, haltija, kuljettaja sekä mahdolliset todistajat yhteystietoineen.
 • Toimita ajoneuvosi Autokeskuksen vauriokorjaamolle. Ilmoita korjaamolle vastapuolen tiedot vahingon tarkastamista sekä korjauksen laskutuslupatiedusteluja varten.
 • Kumpikin osapuoli laatii oman vahinkoilmoituksen omaan vakuutusyhtiöönsä. Älä sovi onnettomuuspaikalla käteiskorvauksesta vastapuolen kanssa.

Kun vastapuoli on syyllinen vahinkoon:

 • Kirjoita muistiin vastapuolen ajoneuvon rekisterinumero, auton omistajan, haltijan ja kuljettajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Ota talteen myös silminnäkijöiden yhteystiedot.
 • Pyydä vastapuolta tekemään vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöönsä.
 • Ota yhteyttä vastapuolen vakuutusyhtiöön, josta saat ohjeet ajoneuvosi vahinkojen tarkastamisesta ja korjauttamisesta.
 • Ilmoita vastapuolen tiedot ja vakuutusyhtiö myös korjaamolle vahingon tarkastamista varten.
 • Älä koskaan sovi onnettomuuspaikalla käteiskorvauksesta vastapuolen kanssa.

Jos olet itse syyllinen vahinkoon:

 • Anna vastapuolelle tarvittavat yhteystietosi ja autosi tiedot.
 • Täytä vahinkoilmoituslomake ja toimita se vakuutusyhtiöösi.
 • Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi josta saat ohjeet ajoneuvosi vahinkojen tarkastamisesta ja korjauttamisesta. Liikennevakuutus korvaa vain syyttömän vastapuolen vahingon kustannukset, oman autosi vahinkojen korvaaminen edellyttää, että Sinulla on voimassa oleva kaskovakuutus. Tarkasta kaskovakuutuksesi kattavuus vakuutusyhtiöstäsi.
 • Hätä-/vahinkoilmoitus
 • Muista, että jokaisella ajoneuvon kuljettajalla on velvollisuus kuljettaa liikenneonnettomuudessa loukkaantunut hoitoon! Älä kuitenkaan siirrä vakavasti vahingoittunutta potilasta elleivät hätäkeskus tai viranomaiset anna siihen lupaa.

Ajoneuvon tulipalo

Joskus auton sähköjärjestelmiin voi tulla virheellisistä asennuksista, kolarivaurioista tai muista syistä oikosulku, joka voi aiheuttaa tulipalon.

Jos näin tapahtuu, toimi seuraavasti:

 • Pelasta matkustajat ja estä lisävahinkojen syntyminen.
 • Ryhdy sammutustoimiin ja soita yleiseen hätänumeroon 112.
 • Mikäli on olemassa räjähdysvaara, poistu auton läheisyydestä ja varoita myös muita ihmisiä. Palokaasut ovat hengenvaarallisia hengitettyinä.
 • Vie tai hinauta ajoneuvosi vahinkotarkastusasemalle tai Autokeskuksen vauriokorjaamoon.
 • Täytä vahinkoilmoituslomake ja toimita se vakuutusyhtiöösi.
 • Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi jatkotoimenpiteistä.

Ilkivalta tai varastettu ajoneuvo

Mikäli autosi on joutunut ilkivallan kohteeksi, siihen on murtauduttu tai se on varastettu:

 • Tee poliisille rikosilmoitus.
 • Tee vahinkoilmoitus ja toimita se vakuutusyhtiöösi. Selvitä varastettujen tavaroiden arvo (ostokuitti, takuutodistus). Korvauskäsittely voi alkaa vasta, kun olet toimittanut vakuutusyhtiölle edellä mainitut asiakirjat.
 • Toimita auto lähimmälle Autokeskuksen vauriokorjaamolle.
 • Ilmoita Autokeskuksen korjaamolle vakuutusyhtiösi nimi vahingon tarkastusta varten.

Ilmoitus vakuutusyhtiöön

Lähes kaikki vakuutusyhtiöt tarjoavat vahinkoilmoituksen täytön verkkopalveluna omilla www-sivuillaan. Seuraavassa on linkkejä suurimpien vakuutusyhtiöiden sivuille: